Termíny konání přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu čtyřletého i šestiletého oboru je nutné odevzdat do 1. 3. 2019.
K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.

Čtyřleté studium

První řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 12. 4. 2019.

Druhý řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 15. 4. 2019.

První nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2019.

Druhý nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 14. 5. 2019.

Šestileté studium

První řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 16. 4. 2019.

Druhý řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 17. 4. 2019.

První nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2019.

Druhý nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 14. 5. 2019.

 

Přihlášky ke stažení

Tiskopis přihlášky (pdf) ke ztažení ze stránek cermat.cz

Tiskopisy přihlášek (pdf, xls) ke ztažení ze stránek msmt.cz