Hlavní strana Školská rada

Školská rada

Složení školské rady

Titul Jméno a příjmení Funkce Zastupuje
Mgr.
Kateřina Jobeková Habrová předsedkyně zvolený zástupce rodičů a zletilých žáků

Vlasta Soukupová člen jmenovaný zástupce KÚ Středočeského kraje
Mgr. Hana Malátková člen zvolený zástupce pedagogických pracovníků
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. člen zvolený zástupce pedagogických pracovníků

 

Zápisy z jednání školské rady

naleznete v přílohách.