Hlavní strana Šestileté všeobecné studium

Šestileté všeobecné studium

Školní vzdělávací program: Brána k vysoké škole

KKOV 79-41-K/61

Tento obor je zaměřen všeobecně, tzn. že je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ,především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout státní maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Přihlášky je nutné podat dle právních předpisů o přijímání na střední školy:

Přijímání na střední školy a konzervatoře - odkaz na stránky MŠMT