Hlavní strana Projekty a granty

Propagační materiály pro účastníky projektu Comenius European START

Grant z fondu Středočeského kraje
Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Bílek

Cílem projektu, je maximální propagace středočeského kraje v zahraničí prostřednictvím účastníků projektu partnerství škol Comenius: European START, prezentace středočeského kraje jako místa, v kterém je možné aktivně trávit volný čas a místa, které stojí za to navštívit.

 Podpořeno částkou 50 000 Kč