Hlavní strana Projekty a granty

Evropa v divadle - představení a konference

grant z fondu Středočeského kraje
jednoletý projekt
vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Bílek

Hlavním důvodem podání žádosti je zajištění prostředků pro pásmo představení studentů z Velké Británie, Itálie, Turecka, Maďarska, Litvy, Rumunska a studentů Gymnázia pod Svatou Horou v Příbrami, kteří jsou zapojeni do projektu partnerství škol Comenius: European START – řešení problémů mládeže pomocí umění. Toto představení by proběhlo na Velké scéně divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Před představením by proběhla generální zkouška a samotné představení by bylo přístupné i širší veřejnosti. Druhý den po představení by proběhla konference, při které by byl čas na reflexi představení, ale také seznámení zahraničních studentů s tradiční českou kulturou a kuchyní.

Cílem projektu je seznámení návštěvníků představení s odlišnými pohledy na různé problémy mládeže, lišící se národním pohledem a prostředím partnerských škol, ale i použitými dramatickými technikami.

Druhým cílem je nejen reflexe proběhlého představení, ale i zaujmout a seznámit zahraniční účastníky s typickou českou kulturou (cimbálová hudba, předvedení typických českých tanců, typická česká kuchyně) a vytvořit z nich potenciální návštěvníky středočeského kraje i v budoucnu.

Podpořeno částkou 90 000Kč.