Hlavní strana Projekty a granty

Vesmír je náš svět

jednoletý projekt MÚ Příbram
vedoucí projektu RNDr. Jaromír Karel

Po zvládnutí základních technik pozorování se studenti pokusí o digitální dokumentaci pozorovaných objektů. Jejich výstupy mohou být využity studenty celé školy ve výukových předmětech jako je fyzika, biologie, zeměpis, výpočetní technika a obecně v environmentální výchově. Rozsah a charakter bude samozřejmě závislý i na dalším rozšíření technického vybavení v delším časovém horizontu.

Podpořeno částkou 20 000Kč.