Hlavní strana Projekty a granty

Comenius START

dvouletý projekt EU
Vedoucí projektu Mgr. Klára Sedláčková

Gymnázium pod Svatou Horou v letech 2010 až 2012 čeká období plné multikulturních zážitků. Jsme jednou ze škol pracujících na multilaterálním projektu.
V dnešní době mladá generace čím dál častěji tráví volný čas ve virtuálním světě. European Solutions through Tales and ART neboli Euro¬pean START se zaměřuje na řešení problémů mladých lidí pomocí umění. Kromě nás se do projektu zapojilo dalších šest středních škol z celé Evropy – Litvy, Velké Británie, Rumun¬ska, Itálie, Maďarska a Turecka. Studenti a uči¬telé dostali tak možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají.
Studenti se pokusí nejprve zhodnotit aktuál¬ní problémy současné generace a poté na ně budou reagovat vlastní tvůrčí činností. Čeká je nejen natáčení klipů a rozhovorů, zahrají si divadlo nebo se budou zabývat fotografií, ale zúčastní se i monitorovacích workshopů a naučí se vypracovávat statistiky.
Každý školní rok nás čekají tři studijní pobyty v jedné z našich partnerských škol. My i stu¬denti jsme plni očekávání a moc se na práci na projektu těšíme.Tato mimořádná akce je podporována Evrop¬skou komisí a hlavní zásluhu na tom, že zrov¬na naše gymnázium bylo vybráno z velkého množství jiných škol, má Mgr. Klára Sedláčko¬vá, která podala žádost o grant a bez jejíž prá¬ce by se tento projekt nemohl uskutečnit.

Podpořeno částkou 17 000 Euro

Vše o projektu