Hlavní strana Projekty a granty

Grant DVPP

Grant DVPP (jednoletý projekt) EU
Grant byl získán prostřednictvím Středočeského kraje

Metodik projektu Mgr. Pavel Karnet
DVPP Gymnázia pod Svatou Horou pro rozvoj a zvyšování jejich kompetencí
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, výzva č. 3, podporovaná aktivita č. 1

Grant CZ.1.07/1.3.04

Thumbnail imageGymnázium pod Svatou Horou se od 1. listopadu 2011 zapojuje do grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.04 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je u vyučujících prostřednictvím prezenční a distanční formy studia v rámci DVVP a s využitím inovativních e-learningových opor vytvořených během projektu rozvinout a zvýšit příslušné kompetence. Vyučující se zúčastní kurzů zaměřených na práci v týmu, komunikaci v obtížných a problémových situacích, kreativní myšlení, asertivní jednání, prezenční dovednosti, projektové vyučování a využívání interaktivní tabule při výuce. Nedílnou součástí kurzů je i výuka anglického jazyka pro začátečníky a e-learningový modul.

V průběhu realizace grantu dojde k akreditaci výše zmíněných kurzů a v rámci DVVP je poté bude naše škola nabízet dalším zájemcům. V současné době se počítá s tím, že z grantu bude podpořeno 85 osob a Gymnázium pod Svatou Horou využije finanční podporu v hodnotě 1 361 755,26 Kč.

E-learning vytvořený v rámci projektu