Hlavní strana Projekty a granty

Comenius Who am I?

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/beneficiaries_all.pdf

dvouletý projekt EU
Vedoucí projektu Mgr. Irena Dražanová

Gymnázium pod Svatou Horou po úspěšném multilaterálním projektu Comenius 2010 – 2012 opět naváže v letech 2012 až 2014 na tento program, a to díky Mgr. Kláře Sedláčkové a Mgr. Hance Malatkové, které podaly žádost o grant a bez jejichž práce by se tento projekt nemohl uskutečnit.

V nastávajícím období nás čeká spolupráce se čtyřmi evropskými /Anglie, Francie, Španělsko a Německo/ a jednou tureckou školou na téma „Who am I? Local, regional, national and international identity in a changing Europe /Kdo jsem? Místní, regionální, národní a mezinárodní identita v měnící se Evropě/“. Budeme se snažit hledat odpovědi na otázky týkající se naší identity a zabývat se problematikou migrace v měnící se Evropě s cílem ovlivnit myšlení a chování mladé generace v oblasti diskriminace, rasismu, předsudků a xenofobie.

Na tomto zajímavém tématu se budou podílet nejen studenti klubu Comenius a dramatický souboru Gymnázia pod Svatou Horou, ale i ostatní gymnazisté v rámci výuky, a to zejména při hodinách zeměpisu, společenských věd, výtvarné výchovy a jazyků pod vedením Mgr Tomáše Bílka, Mgr. Milana Čiháka, Mgr. Ireny Dražanové, Mgr. Jitky Charyparové, Mgr. Zdeňky Křesinové, Mgr. Evy Martinez Valiente, Mgr. Kláry Sedláčkové, Mgr. Evy Šálkové a Mgr. Libora Valíčka.

Studenti se nejprve zamyslí nad svou osobní identitou, zmapují své okolí a také si uvědomí vlastní národní identitu. Poté porovnáme s partnerskými školami národní identity a zhodnotíme mezinárodní dopad migrace na současný život v jednotlivých zemích. Čeká nás nejen natáčení klipů a rozhovorů, zahrajeme si divadlo, budeme se zabývat fotografií, ale také budeme psát a publikovat mnoho článků. Během těchto dvou let se zúčastníme pěti studijních pobytů v našich partnerských školách, na které se již nyní všichni těšíme.

Comenius tým

Tato mimořádná akce je podpořena grantem pro evropské vzdělávací programy.