Operační výzkum a vzdělávání - Vzdělávání na GSHPB

Gymnázium pod Svatou Horou je zapojeno do programu

Operační výzkum a vzdělávání číslo výzvy 02_18_065

Vzdělávání na GSHPB

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Šablona 2.III/6 Školní kariérový poradce
Šablona 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP
Šablona 2.III/12 CLIL ve výuce SŠ
Šablona 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání
Šablona 2.III/20 Doučování žáků SŠ
Šablona 2.III/21 Projektový den ve škole

Gymnázium pod Svatou Horou je podpořeno částkou: 630 176,- Kč