Hlavní strana Projekty a granty

Projekt Erasmus+ 2017-2018

Erasmus+ Klíčová akce 1 Projekty mobilit osob – Spolu změníme školu

V klíčové akci 1 se 10 pedagogů naší školy zúčastní odborných seminářů v různých zemích Evropské unie a budou se vzdělávat ve svých oborech. Jednotliví vyučující absolvují semináře zaměřené na metodiku výuky cizích jazyků, metodiku výuky pomocí CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. výuka předmětů v cizím jazyce), zlepšování dovedností v anglickém jazyce, využití návštěv muzeí ve výuce, využití Google Maps a Google Earth ve výuce, metodiku výuky v terénu. Součástí tohoto projektu je i aktivita „stínování“, na kterou jsou přihlášeni další 4 pedagogové. Ti pojedou navštívit partnerské školy ve Španělsku a tam absolvují náslechy přímo v hodinách. Jedná se o ideální destinaci, neboť Španělsko je kolébkou metody CLIL a hodiny, které tam vyučující naší školy navštíví, budou realizovány převážně tímto způsobem. Celý projekt bude zakončen odbornou konferencí, na níž budou účastníci projektu prezentovat nabité vědomosti a dovednosti spolu s praktickými ukázkami aktivit vhodných do výuky.

Erasmus+ Klíčová akce 2 Projekty spolupráce - Skills for Future Working Life in Europe

V Klíčové akci 2 Projektové spolupráce budou studenti vyššího stupně gymnázia pracovat na dovednostech potřebných k úspěšnému uplatnění na evropském trhu práce. Budou spolupracovat se studenty z Itálie (Řím), Španělska (Manresa), Řecka (Volos) a Finska (Utajӓrvi). U nás ve škole bychom partnerské školy měli přivítat v dubnu 2018.

Erasmus+ Klíčová akce 2 Projekty spolupráce – Neighbours, yet different!

Projekt je pro určen pro naše nejmladší studenty, tj. ze třídy 1. A. Měla by se ho účastnit celá třída, stejně jako celá třída z partnerské školy v severním  Německu ve městě Kappeln (Šlesvicko-Holštýnsko). Studenti budou společně pracovat na učební pomůcce do výuky o geografii místního regionu. Oba regiony pak porovnají a vysvětlí  rozdíly a hlavně příčiny těchto rozdílů. Součástí projektu bude též návštěva hostujících učitelů v CLILových hodinách na obou školách.  Celou třídu z Německa bychom měli u nás přivítat v květnu 2018.