Hlavní strana Projekty a granty

Projekty

Projekt Erasmus+ 2017-2018

Projekt Erasmus+ 2014-2016

Comenius Who am I? 2012-2014 

Noc divadel

Think Big

Comenius START 2010-2012


Den divadla 2013 – Karel Čapek

jednoletý projekt MÚ Příbram
 Projekt zapojil žáky a studenty Gymnázia pod Svatou Horou do tvorby divadelních představení, která byla prezentovat přímo v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Reportáž ČRo

Grant Comenius Who am I? 2012-2014
dvouletý projekt EU

Vedoucí projektu Mgr. Irena Dražanová

Gymnázium pod Svatou Horou po úspěšném multilaterálním projektu Comenius 2010 – 2012 opět naváže v letech 2012 až 2014 na tento program>>Celý článek

Den divadla 2012 – Antická inspirace
jednoletý projekt MÚ Příbram
 Projekt zapojil žáky a studenty Gymnázia pod Svatou Horou do tvorby divadelních představení, která byla prezentovat přímo v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Reportáž zde.

Mladé a experimentující divadlo 2012

jednoletý projekt KÚ Středočeského kraje, Fond kultury

Cílem projektu je seznámit obyvatele Středočeského kraje s mladými a experimentujícími divadly z Plzeňského, Karlovarského, Středočeského kraje a hlavního města Prahy v Malém svatohorském divadélku Gymnázia pod Svatou Horou. Projekt je podpořen částkou 100.000,-- Kč.

Zvyšování psychosomatické kondice 2012

jednoletý projekt KÚ Středočeského kraje, Fond sportu, volného času a primární prevence

Projekt zaměřený na smysluplné využití volného času našich studentů prostřednictvím víkendových dílen, zaměřených na herectví, rétoriku, pohyb, improvizaci, pantomimu, práci s hlasem, práci s předmětem a loutkou či umělecký přednes. Projekt je podpořen částkou 40.000,-- Kč.

Den divadla 2011 – Pocta Shakespearovi
jednoletý projekt MÚ Příbram
 Projekt zapojí žáky a studenty Gymnázia pod Svatou Horou do tvorby divadelního představení, která budou prezentovat přímo v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami.  >> Celý článek

Grant DVPP
jednoletý projekt EU, grant byl získán prostřednictvím Středočeského kraje
 DVPP Gymnázia pod Svatou Horou pro rozvoj a zvyšování jejich kompetencí. >> Celý článek

Grant Comenius START
dvouletý projekt EU
Gymnázium pod Svatou Horou v letech 2010 až 2012 čeká období plné multikulturních zážitků. >>Celý článek

Vesmír je náš svět
jednoletý projekt MÚ Příbram
Po zvládnutí základních technik pozorování se studenti pokusí o digitální dokumentaci pozorovaných objektů. >>Celý článek

Výměnný pobyt Hannover
jednoletý projekt KÚ Středočeského kraje, fond na podporu mezinárodních aktivit
Gymnázium pod Svatou Horou se každým rokem zapojuje aktivně do spolupráce se zahraničními školami. >>Celý článek

Evropa v divadle – představení a konference
grant fondu Středočeského kraje, jednoletý projekt
 Hlavním důvodem podání žádosti je zajištění prostředků pro pásmo představení studentů >>Celý článek

Propagační materiály pro účastníky projektu Comenius European START
grant z fondu Středočeského kraje
 Cílem projektu, je maximální propagace středočeského kraje v zahraničí >>Celý článek