Hlavní strana Pro uchazeče Informace o přijímacích pohovorech pro uchazeče ze 7. ročníků

Informace o přijímacích pohovorech pro uchazeče ze 7. ročníků

Dne 3. 6. v časech, které budou upřesněny na pozvánkách, se uskuteční pohovory se zájemci o studium v šestiletém oboru, kteří mají naši školu uvedenou na přihláškách na prvním místě. Dne 5. 6. se pohovory uskuteční se zájemci, kteří mají naši školu uvedenu na druhém místě.