Hlavní strana Pro uchazeče Termíny konání přijímacích zkoušek

Termíny konání přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu čtyřletého i šestiletého oboru je nutné odevzdat do 1. 3. 2019.
K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení.

Čtyřleté studium

První řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 12. 4. 2019.

Druhý řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 15. 4. 2019.

První nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2019.

Druhý nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 14. 5. 2019.

Šestileté studium

První řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 16. 4. 2019.

Druhý řádný termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 17. 4. 2019.

První nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 5. 2019.

DRuhý nahrádní termín konání jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 14. 5. 2019.