Hlavní strana Pro učitele Jazykové a metodické vzdělávání učitelů

Jazykové a metodické vzdělávání učitelů

Gymnázium pod Svatou Horou vyšle v příštích dvou školních letech deset svých učitelů na vzdělávací semináře do různých koutů Evropské unie.

 

Podařilo se nám totiž získat grant v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání, Klíčová akce 1, projekt mobility osob. Projekt je mimo jiné zaměřen na jazykové a metodické vzdělání, na metodiku výuky CLIL a projektové vyučování. Na tyto kurzy následně navážeme aktivitami „job shadowing“(stínování), kdy čtyři učitelé odjedou do partnerských škol ve Španělsku, aby si se svými kolegy vyměnili zkušenosti s výukou metodou CLIL. Z těchto partnerských škol navštíví naopak čtyři učitelé hodiny naše. Gymnázium pod Svatou Horou je jedna z mála středních škol v republice, které mají výuku CLIL ve svém školním vzdělávacím programu. Proto je jazykové vzdělávání všech našich pedagogů velmi důležité a náš projekt je zaměřen zejména na tuto oblast. Jeho cílem je připravit nejen vyučující cizích jazyků, ale i další vyučující na to, aby se tzv. „language showers“ objevovaly ve výuce co nejčastěji a naši studenti byli cizím jazykům vystavováni co nejvíce.

Mgr. Kateřina Nosková, koordinátorka projektu