Hlavní strana Pro studenty

Dny otevřených dveří na Jaderce

pro studenty středních škol, jejich učitele a rodiče

  • 27. listopadu 2018
  • 29. ledna 2019
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Program po celý den od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 15.00

  • interaktivní expozice vřech kateder
  • informace o oborech od vyučujícíh a studentů
  • krátké odborné přednášky
  • možnost navštívit další vědecko-výzkumná pracoviště fakulty
Harmonogram přednášek a exkurzí na www.fjfi.cvut.cz

Školní knihovna

V nabídce Pro studenty nyní naleznete seznam knih, které jsou k dispozici ve školní knihovně - (kabinet CJL v suterénu).

Úspěšní řešitelé Bobříka informatiky

Do Krajského kola Bobříka informatiky, které se uskuteční 1. února v Berouně, postupují Eva Menšíková a Stanislav Karas ze 4. C. 
Gratulujeme!

Více článků...