Hlavní strana Pro studenty

BRněnská LOgická Hra BRLOH

je internetové týmové soutěže, která je určena pro týmy tvořené žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Každý tým smí mít nejvýše čtyři členy. Svůj tým můžete registrovat na stránkách soutěže http://brloh.math.muni.cz/, nejpozději však do 2.11.2015 (začátek prvního internetového kola).

Maturitní zkouška 2018

 

Témata ústních zkoušek společné části ANJ, NEJ, FRJ, RUJ naleznete zde po 20. říjnu 2017>>

 

Informace pro maturanty

561/2004 Školský zákon

§ 81 odst 10

(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.


Harmonogram maturitní zkoušky 2017

Zveřejnění témat školních zkušebních úloh
společné části maturity
do konce října
Přihlášky maturitních předmětů od 27. 11. nejlépe do 29. 11. 2017*
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky
nejlépe do 15. 12. 2017**
Maturitní ples
15. 12. 2017
Jmenování členů maturitních komisí 30. 3. 2018
Písemná maturitní zkouška z CJL  11. 4. 2018
Písemné maturitní zkoušky profilové části 17. 4. 2018
Uzavření docházky v maturitním ročníku 20. 4. 2018
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 23. 4. 2018
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 25. 4. 2018
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 27. 4. 2018
Volno maturitních ročníků 30. 4. 2018 a od 10. 5. 2018
Blok testů společné části 2. 5. 2018 až 9. 5. 2018
Ústní maturitní zkoušky 21. 5. až 25. 5. 2018
Vydání vysvědčení maturantům 29. 5. 2018 (změna vyhrazena)
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ bude upřesněno
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému
termínu MZ v podzimním období
bude upřesněno

 

* nejzazší termín 1. 12. 2017 (odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín 31.12. 2017. Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.

Oblíbené pIšQworky už jsou zase tady!

Śkolní kolo se bude konat ve čtvrtek 8. října od 13.45 hodin.
Z nejlepších hráčů pak sestavíme tři pětičlenné týmy, které nás budou reprezentovat v oblastním kole. To se letos uskuteční 12. listopadu, již podruhé na naší škole.

Takže: trénujte, trénujte!

Informace o soutěži naleznete na www.pisqworky.cz.

Více článků...