Hlavní strana Pro studenty

DEO 2018/2019

Dne 9. listopadu 2018 na našem gymnáziu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády – DEO 2018/2019. Téma tohoto ročníku olympiády znělo: Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků z tříd 1. A a 2. A. Na místě vítězů se umístil Ondřej Hudeček, na druhém Matěj Černý a na třetím místě Vojtěch Bernát. Vítěz postupuje do okresního kola, které se koná v lednu příštího roku. Gratulujeme umístěným a držíme pěsti v okresním kole.

Mgr. Monika Kalíková

Témata profilové části MZ 2019

Dnes byla zveřejněna témata profilové části maturitní zkoušky 2019. Naleznete je v menu Pro studety, v rozbalovací nabídce Maturitní zkouška.

Výsledky voleb do školské rady

V týdnu od 15.10. do 18. 10 proběhly volby druhého člena školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Byla zvolena paní Tereza Holendová, DiS.

Více článků...