Hlavní strana Pro studenty

Školní turnaj v piškvorkách

se uskuteční ve čtvrtek 12. října od 13.45 v učebně 116. Nejlepší hráči ze školního kola nás pak budou reprezentovat 7. listopadu v oblastním kole. Zájemci, hlaste se v kabinetu MFI.

Oznámení volna ředitele školy

Ředitel školy oznamuje vyhlášení volna ředitele školy z organizačních důvodů pro všechny třídy školy dne 29. 9. 2017. Tento den bude dokončován generální úklid školy. Budou prováděny práce, které nebylo možno provést z časových důvodů do konce prázdnin. Rekonstrukce elektřiny a výměna osvětlení v suterénu školy byla totiž ukončena v posledním srpnovém týdnu. Pro zdárné zahájení školního vyučování byly provedeny jen nejnutnější práce. Úklid suterénních prostor, stěhování vybavení, majetku, pomůcek, instalace dataprojektorů, kompletace počítačů a jejich připojení do sítě a další nezbytné práce. Na dokončení generálního úklidu již nebyl čas. Současně bude 29. 9. provedena deratizace v celé budově školy. Jedná se o první den volna ředitele školy z organizačních a provozních důvodů.

Mgr. Pavel Sedláček

ředitel školy

Poděkování

Děkujeme všem studentům, kteří nám přišli pomoci se stěhováním do suterénu! Máme hotovo.

Více článků...