Hlavní strana Pro studenty

Volby do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, příspěvkové organizace, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje.
Volený člen rady
Dovoluje se za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – 1 osoba.
Volby proběhnou v týdnu od 15. do 18. října 2018 korespondenční metodou.
Uplatňování kandidatur
Kandidát podá přihlášku řediteli školy do 14. září 2018 do 12:00 hod.
Kandidáti budou zveřejněni na školních stránkách 17. září 2018.
Mgr. Pavel Karnet,
ředitel školy

Dny otevřených dveří na Jaderce

pro studenty středních škol, jejich učitele a rodiče

  • 27. listopadu 2018
  • 29. ledna 2019
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Program po celý den od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 15.00

  • interaktivní expozice vřech kateder
  • informace o oborech od vyučujícíh a studentů
  • krátké odborné přednášky
  • možnost navštívit další vědecko-výzkumná pracoviště fakulty
Harmonogram přednášek a exkurzí na www.fjfi.cvut.cz

Školní knihovna

V nabídce Pro studenty nyní naleznete seznam knih, které jsou k dispozici ve školní knihovně - (kabinet CJL v suterénu).

Více článků...