Hlavní strana Pro studenty Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

25. listopadem počínaje, zahajuje Gymnázium pod Svatou Horou prezenční výuku pro třídy 4. C a 6. A.

30. listopadu začíná hybridní výuka pro 1. A a 2. A. To znamená, že žáci 1. A budou prezenčně navštěvovat školu v liché týdny a v sudých týdnech se budou učit distančně. Žáci 2. A budou prezenčně navštěvovat školu v sudé týdny a v lichých týdnech se budou učit distančně. Žáci 2. A tedy zahajují prezenční výuku 7. prosince. Vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu (viz Bakaláři). Tělesná výchova se nevyučuje, v hudební výchově se nebude zpívat.

Žáci ostatních tříd se až do odvolání učí pouze distančně. Podle školního řádu je účast na on-line hodinách povinná.

Nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, konzultaci může být přítomný zákonný zástupce). Konzultace musí být předem domluvena a potvrzena (e-mail).