Hlavní strana Pro studenty Informace pro rodiče žáků 2. A a žáky 2. A.

Informace pro rodiče žáků 2. A a žáky 2. A.

Vážení rodiče žáků 2. A, milí druháci,

vzhledem k tomu, že se žáci druhého ročníku šestiletého gymnaziálního oboru nacházejí uvnitř studijního cyklu, obdobně jako žáci pátých a sedmých tříd základních škol, Gymnázium pod Svatou Horou od 11. 5. 2020 nepočítá s prezenčními konzultacemi sloužícími k přípravě na  přijímací zkoušky na střední školy. Vyučující budou nadále 2. A vzdělávat distančně tak, aby látka, která má být v tomto roce probrána, probrána a zopakována byla.

Těším se na 1. září, kdy se v budově školy opět uvidíme.

Pavel Karnet