Hlavní strana Pro studenty Ročníková práce pro studenty 3. ročníku - třídy 5. A a 3. C

Ročníková práce pro studenty 3. ročníku - třídy 5. A a 3. C

Milí studenti z 5. A a 3. C,

v přílohách článku naleznete podrobné informace k organizaci, obhajobám, hodnocení a též harmonogram pro zpracování své ročníkové práce. Pravidla, jak má tato práce vypadat po stránce formální úpravy naleznete pod odkazem Seminární práce v menu Pro studenty.