Hlavní strana Pro studenty Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou

Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou

V sobotu 22. června 2019 se uskutečnil 12. ročník Dne divadla, tentokrát zaměřený na německou literaturu. Plné hlediště se bavilo výkony jednotlivých protagonistů. Potleskem bylo oceněno i závěrečné představení namluvené v německém jazyce. A kdo že zvítězil?

Diváckou cenu získala třída 2. A za ztvárnění Brémských muzikantů bratří Grimmů;

Cenu odborné poroty třída 1. C za  Mannova Mária a kouzelníka;

Cenu ředitele školy třída 4. A za dramatizaci Remarquova románu Na západní frontě klid.

Všem vítězům gratulujeme.

Mgr. Pavel Karnet