Hlavní strana Pro rodiče

Setkání s rodiči studentů - třídní schůzky

se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu od 17.00  hodin.

Rada rodičů Společnosti přátel Gymnasia pod Svatou Horou, z. s. se sejde ve stejný den - ve čtvrtek 23. listopadu v 16.00 hodin.

Oznámení volna ředitele školy

Ředitel školy oznamuje vyhlášení volna ředitele školy z organizačních důvodů pro všechny třídy školy dne 29. 9. 2017. Tento den bude dokončován generální úklid školy. Budou prováděny práce, které nebylo možno provést z časových důvodů do konce prázdnin. Rekonstrukce elektřiny a výměna osvětlení v suterénu školy byla totiž ukončena v posledním srpnovém týdnu. Pro zdárné zahájení školního vyučování byly provedeny jen nejnutnější práce. Úklid suterénních prostor, stěhování vybavení, majetku, pomůcek, instalace dataprojektorů, kompletace počítačů a jejich připojení do sítě a další nezbytné práce. Na dokončení generálního úklidu již nebyl čas. Současně bude 29. 9. provedena deratizace v celé budově školy. Jedná se o první den volna ředitele školy z organizačních a provozních důvodů.

Mgr. Pavel Sedláček

ředitel školy

Adaptační kurz 2017 pro studenty 1. C a 3. A

Termín kurzu: 4. 9. – 5. 9. 2017
Odjezd: pondělí 4. 9. v 8:00 hodin z parkoviště pod Svatou Horou
Návrat: úterý 5. 9. v 14:30 – 15:00 na parkoviště pod Svatou Horou
Místo: RZ Radost, Sedlice – Důl (http://www.rz-radost.cz/)
Program: teambuildingové a seznamovací aktivity, sportovní činnosti, informace o studiu.
S sebou: vhodné oblečení dovnitř i ven, sportovní obuv, přezůvky, plavky (k dispozici je malý bazén), psací potřeby a blok na poznámky, prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti s datem 4. 9. 2017.
Cena: 1.000 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu – oběd, večeře, snídaně, oběd, program – teambuildingové aktivity v pondělí jsou objednány u externí firmy). V případě, že cena kurzu bude nižší, přeplatek bude vrácen.
Platba: Převodem na účet školy 885730237/0100
Variabilní symbol: 04092017
Specifický symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: Příjmení studenta
Úhradu kurzu je třeba uskutečnit nejpozději do 25. 8. 2017

Více článků...