Hlavní strana Pro rodiče PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V PŘÍRODĚ TŘÍD 1. A, 2. A - ADAPTAČNÍ KURZ

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V PŘÍRODĚ TŘÍD 1. A, 2. A - ADAPTAČNÍ KURZ

Místo a termín konání: hotel Kodrea, Nové Hutě na Šumavě; 2. 9. až 6. 9. 2019 (pondělí až pátek)

K přihlášce je nutné vyplnit prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte.
Při odjezdu musí dítě předložit prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.
Po dobu pobytu musí mít dítě s sebou kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii.

Částku 2300 Kč zaplaťte prosím do 20. 6. 2019 na účet Gymnázia pod Svatou Horou 885730237/0100; jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.