Hlavní strana Pro rodiče Adaptační kurz 2018 Gymnázia pod Svatou Horou pro žáky tříd 1. A a 2. A

Adaptační kurz 2018 Gymnázia pod Svatou Horou pro žáky tříd 1. A a 2. A

Místo: Nové Hutě na Šumavě, hotel Kodrea

Termín: 9. 9. 2018 – 14. 9. 2018

Cena kurzu (záloha – přibližně): 2300,-Kč – zahrnuje stravu, dopravu, ubytování, lektor

Číslo účtu: 885730237/0100

Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Uhraďte, prosím, do 14. 7. 2018.

Vedoucí kurzu: Mgr. Oldřiška Blehová – blehova(zavinac)gshpb.cz