Hlavní strana Pro rodiče

Kandidáti na člena školské rady

Kandidáti na člena školské rady za rodiče a zletilé žáky (dle abecedního pořadí):

Mgr. Roman Behún
Mgr. Miloslav Boudník
Tereza Holendová, DiS. 

Volby do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, příspěvkové organizace, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje.
Volený člen rady
Dovoluje se za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – 1 osoba.
Volby proběhnou v týdnu od 15. do 18. října 2018 korespondenční metodou.
Uplatňování kandidatur 
Kandidát podá přihlášku řediteli školy do 14. září 2018 do 12:00 hod.
Kandidáti budou zveřejněni na školních stránkách 17. září 2018.
Mgr. Pavel Karnet, 
ředitel školy

Adaptační kurz 2018 Gymnázia pod Svatou Horou pro žáky tříd 1. A a 2. A

Místo: Nové Hutě na Šumavě, hotel Kodrea

Termín: 9. 9. 2018 – 14. 9. 2018

Cena kurzu (záloha – přibližně): 2300,-Kč – zahrnuje stravu, dopravu, ubytování, lektor

Číslo účtu: 885730237/0100

Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Uhraďte, prosím, do 14. 7. 2018.

Vedoucí kurzu: Mgr. Oldřiška Blehová – blehova(zavinac)gshpb.cz

Více článků...