Hlavní strana Pro rodiče

Adaptační kurz 2018 Gymnázia pod Svatou Horou pro žáky tříd 1. A a 2. A

Místo: Nové Hutě na Šumavě, hotel Kodrea

Termín: 9. 9. 2018 – 14. 9. 2018

Cena kurzu (záloha – přibližně): 2300,-Kč – zahrnuje stravu, dopravu, ubytování, lektor

Číslo účtu: 885730237/0100

Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Uhraďte, prosím, do 14. 7. 2018.

Vedoucí kurzu: Mgr. Oldřiška Blehová – blehova(zavinac)gshpb.cz

Úřední hodiny o prázdninách

V pondělí 2. července od 8.00 do 11.00 hodin

V pondělí 9. července od 8.00 do 11.00 hodin

Od úterý 28. srpna do pátku 31. srpna od 9.00 do 14.00 hodin

Telefon: +420 318 679 020

Z důvodu rekonstruce je kancelář školy přemístěna do místnosti 005 v suterénu. Vstup do budovy je umožněn zadním vchodem a to pouze v úředních hodinách!

Závazná přihláška na adaptační kurz

Určeno pro studenty budoucí 1. C a 3. A. Formulář přihlášky v elektronické podobě naleznete zde>>. Nebo můžete použít následující QR kód

Více článků...