Hlavní strana Pro rodiče

Třetí čtvrtletí 2018/2019

Pedagogická rada: čtvrtek 11. 4. 2019
Setkání se Spol. přátel a vedení školy: čtvrtek 11. 4. od 16.00
Setkání vyučujících s rodiči studentů: čtvrtek 11. 4. od 16.30

Volno vyhlášené ředitelem školy

Ředitel školy oznamuje vyhlášení volna ve dnech 16. 4. 2019 a 20. 5. – 23. 5. 2019, a to z organizačních důvodů a provozních důvodů.
V úterý 16. 4. 2019 se koná 1. kolo 1. termínu přijímacích zkoušek do šestiletého oboru a píše se maturitní písemná práce z matematiky (profilová část maturitní zkoušky).
Od pondělí 20. 5. 2019 do čtvrtku 23. 5. 2019 se v budově Gymnázia pod Svatou Horou konají ústní zkoušky z profilové i společné části maturitní zkoušky.
Celkově se jedná o pět dní volna vyhlášených ředitelem školy. 
V Příbrami 22. 3. 2019
Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy