Hlavní strana Přehled volitelných předmětů

Přehled volitelných předmětů

 

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v ruském jazyce

 

Seminář chemický

Seminář biologický 

Dramatická výchova

Seminář výtvarné estetiky

Společenskovědní seminář

Politologie

Světové regiony

Programování

Matematická cvičení

 

Latina

Literární seminář

Matematický seminář

Fyzikální seminář

Zeměpisný seminář

Seminář z historie

Seminář hudební výchovy

Fyzikální seminář

Základy administrativy

 

Konverzace v anglickém jazyce – Dějiny umění

Konverzace v anglickém jazyce –Vyšší angličtina (příprava na státní zkoušku)

Konverzace v anglickém jazyce – Přírodní vědy

Konverzace v anglickém jazyce – Společenské vědy

Konverzace v anglickém jazyce – Zeměpis

Konverzace ve francouzském jazyce – Dějepis

Konverzace ve francouzském jazyce – Biologie

Konverzace v němčině – Matematika

 

 

Biologie v angličtině

Fyzika v angličtině

Přírodní vědy v angličtině

Zeměpis v angličtině

Společenské vědy v angličtině

Matematika v němčině

Biologie ve francouzštině

Dějepis ve francouzštině