Rozjímání…

Sníh třpytí se mrazem
Tma a vločky padají na zem
Silnice bílá, kostela silueta
Šum a svícemi ozářená okna
Zkouška sboru na kúru
Do lavic usedáme potichu
Varhaník dal pokyn
Vidím, jak mistr zvedá ruku
Ve starém kožichu jak tehdy
Kostelem tóny zní
Rybovy České mše vánoční…

Tomáš Vaňata, Gymnázium pod Svatou Horou Příbram