Probdělá noc

Hraniční hřbet a hřeben stromů
sýček houká – jdi už domů.
Les kolem plný kouzel je,
s mrazivým strachem se bojuje.

Na blatech o bludičky není nouze,
lákají a svádí ve své touze,
poutníku pojď na naši stezku
a nepřemýšlej o nás, o poklesku.

Hledáme oči divé zvěře,
plátěné obydlí nemá dveře.
Ještě chvíli necháme se dojímat,
zrychleným dechem stromy objímat.

Chladný měsíc se divá a drží stráž,
usínání si v této chvíli zvaž,
noc brzy odkráčí se skrýt
a jasné slunce ozáří náš byt.

Tomáš Vaňata, Gymnázium pod Svatou Horou