Hlavní strana Pedagogický sbor

Seznam zkratek předmětů

ANJ - Anglický jazyk
BAJ - Biologie v anglickém jazyce
BIO - Biologie
CJL - Český jazyk a literatura
DEJ - Dějepis
DRV - Dramatická výchova
FRJ - Francouzský jazyk
FYZ - Fyzika

FYS - Fyzikální seminář
HIS - Historický seminář
HUV - Hudební výchova
CHE - Chemie
IVT - Informatika a výpočetní technika
KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

KFJ - Konverzace ve francouzském jazyce

KNJ - Konverzace v německém jazyce

KRJ - konverzace v ruském jazyce

LAT - Latina
LIS - Literární seminář
MAT - Matematika
MTS - Matematický seminář
NEJ - Německý jazyk
OBV - Občanská nauka
PRI - Přírodopis
PRO - Programování

RUJ - Ruský jazyk
SBC - Seminář biologicko-chemický

SBI - Seminář biologický
SPV - Společenské vědy v anglickém jazyce
SVE - Seminář výtvarné estetiky
SVS - Společenskovědní seminář
TEV - Tělesná výchova
VYV - Výtvarná výchova
ZAA - Základy administrativy
ZEM - Zeměpis
ZMS - Zeměpisný seminář
ZSV - Základy společenských věd