Hlavní strana Pedagogický sbor

Pedagogický sbor Gymnázia pod Svatou Horou

Školní rok 2017/2018

Kliknutím na jméno vyučujícího zobrazíte kontaktní informace.
Z důvodu omezení spamu nemají e-mailová adresy vlastnosti odkazů. Děkujeme za pochopení.

Seznam zkratek předmětů naleznete  zde.

Titul

Příjmení a jméno

Funkce

Třídní učitel/ka Vyučuje předměty
Mgr. Bílek Tomáš
2. A IVT, FYZ, DRV
Mgr. Blehová Oldřiška
výchovná poradkyně 1. A
MAT, FYZ
Mgr. Čihák Milan

VYV
Mgr. Hronová Iva ANJ
Mgr. Hrubá Hana vedoucí sekce CJL
CJL, DEJ, LIS
Mgr. Charyparová Jitka vedoucí sekce TEV
TEV, ZSV, OBV
Mgr. Kalíková Monika NEJ
Mgr. Kabíček Pavel asistent pedagoga HUV
Bc. Káčerek Roman CJL, DEJ
RNDr. Karel Jaromír vedoucí sekce přírodních věd
FYZ, CHE, SBC,PRI
Mgr. Karnet Pavel zástupce ředitele školy
CJL, DEJ, LIS
PhDr. Konečný Jakub, Ph.D 1. C RUJ, ZSV, SVS
Mgr. Král Vladimír HUV
Mgr. Kratochvílová Eva koordinátor ICT

MAT, FYZ, MTS
Mgr.
Křesinová Zdeňka

4. C
CJL, KNJ, NEJ
Mgr. Lusaku Elie

FRJ, KAJ
Mgr. Malátková Hana vedoucí sekce cizích jazyků 3. A
ZEM, ANJ, KAJ
Mgr. Nosková Kateřina 2. C ANJ, ZSV, SVS
Mgr. Pahorecký Petr vedoucí sekce estetických a humanitních věd
5. A
FRJ, DEJ, HIS
Mgr. Přibylová Anna ZEM, BIO, SBI
PhDr. Rozboudová Lenka, Ph.D KRJ
Mgr. Sedláček Pavel ředitel školy
TEV
Mgr. Sedláčková Šárka ANJ
Mgr. Martina Schlitzenbauerová ANJ
Mgr. Šálková Eva vedoucí sekce MAT, FYZ, IVT 4. A
MAT, NEJ
Švecová Dagmar, DiS. asistent pedagoga
Mgr. Valíček Libor
3. C
TEV, ZEM, ZMS
Mgr. Vocílková Radka ANJ