Hlavní strana Návod pro práci s e-learningem

Návod pro práci s e-learningovými moduly

Před prvním přihlášením uživatele je nutné založit nový účet, což je v případě naší školy shodné s registrací v redakčním systému našich stránek. Tlačítko Registrace se nachází v Uživatelském menu vlevo dole. Zapamatujte si dobře zvolené uživatelské jméno a heslo, kterými se musíte při každém dalším vstupu do e-learningu přihlásit. Tlačítko Přihlásit/Odhlásit najdete také v Uživatelském menu.

Kurzy jsou rozděleny do kategorií, jejichž přehled zobrazíte klepnutím na odkaz E-learning v sekci Pro studenty.

Až vstoupíte v roli studenta do e-learningového modulu - kurzu Moodle*, uvidíte před sebou hlavní stránku kurzu. V její horní části pod názvem kurzu je navigační lišta (zvaná také drobečková) z níž poznáte, kde se právě ve struktuře stránek nacházíte a kam se můžete pomocí odkazů v liště vrátit. Pod navigační lištou je studijní plocha. Uprostřed ní je osnova témat (případně týdnů). Vlevo a vpravo vidíte postranní bloky, jejichž úkolem je informovat vás o rozmanitých věcech a také pomoci s navigací v kurzu.

Kliknutím na odkaz v některém z  v postranních bloků, zobrazíte příslušné informace, například postup: Činnosti - Studijní materiály vyvolá seznam všech studijních materiálů obsažených v tomto kurzu včetně jejich  popisů.

Pro pohodlnější práci s tímto výukovým prostředím si můžete v roli studenta zobrazit pouze to téma, se kterým aktuálně pracujete. Kliknutím na malý bílý obdélníček vpravo nahoře u názvu tématu můžete skrýt ostatní témata. Opětovným kliknutím na stejné místo si je zobrazíte zpět.

Jednotlivá témata obsahují odkazy na studijní materiály, které mohou být vytvořeny jako html stránka, ale mohou být i v jiných formátech, případně odkazy na různé činnosti, jako jsou testy nebo fóra.

Přeji vám příjemnou práci v prostředí LMS Moodle a úspěšné studium.

 

*Pro e-learning využíváme LMS Moodle

E-learning je široký pojem, popisující využití informačních technologií a zvláště technologií spojených s internetem ve výukovém procesu.

LMS = Learning Management System tj. software pro provoz a řízení e-learningu

Slovo Moodle je akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro „učení se“)