Profilová maturitní zkouška 4. C a 6. A 2020

V souladu s poslední novelou vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhlašuji:

1. předmět

 1. Anglický jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 2. Francouzský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 3. Německý jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 4. Ruský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 5. Základy společenských věd, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 6. Dějepis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 7. Zeměpis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 8. Fyzika, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 9. Informatiky a výpočetní technika a programování, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 10. Chemie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 11. Biologie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 12. Estetická výchova hudební, ústní zkouška před zkušební maturitní komisi (15 minut)
 13. Matematika, písemná práce (90 minut)

2. předmět

 1. Anglický jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 2. Francouzský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 3. Německý jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 4. Ruský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 5. Základy společenských věd, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 6. Dějepis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 7. Zeměpis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 8. Fyzika, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 9. Informatiky a výpočetní technika a programování, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 10. Chemie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 11. Biologie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 12. Estetická výchova hudební, ústní zkouška před zkušební maturitní komisi (15 minut)
 13. Matematika, písemná práce (90 minut)

 

1. Žák si nesmí zvolit stejný cizí jazyk jako ve společné části
2. První a druhý volitelný předmět se navzájem musí lišit
3. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části maturitní zkoušky, nesmí si zvolit matematiku v části profilové
4. Žák může konat ještě 2 nepovinné zkoušky z nabídky určené pro druhý předmět
5. Dalším nepovinným předmětem může být i Matematika + (didaktický test 90 minut)
6. Žák se k maturitní zkoušce (ke společné i profilové části) přihlásí do 1. 12. 2019
7. Profilová zkouška se bude konat od 18. května do 22. května 2020

Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy