Hlavní strana Maturitní zkouška

Informace pro maturanty

Formulář přihlášky (pdf) k maturitní zkoušce je zde ke stažení z maturita.cermat.cz

Oficiální maturitní web maturita.cermat.cz

Školní kánon

561/2004 Školský zákon
§ 81 odst 10
(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Harmonogram maturitní zkoušky 2020

Zveřejnění definitivní verze Kánonu 25. 9. 2019
Zveřejnění témat školních zkušebních úloh
společné části maturity
do 18. 10. 2019
Zveřejnění témat profilové části maturitní zkoušky do 18. 10. 2019
Přihlášky maturitních předmětů do 27. 11. 2019*
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky
nejlépe do 13. 12. 2019**
Maturitní ples
10. 1. 2020
Jmenování členů maturitních komisí 27. 3. 2020
Písemná maturitní zkouška z CJL  8. 4. 2020
Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka 30. 4. 2020
Písemné maturitní zkoušky profilové části 14. 4. 2020
Uzavření docházky v maturitním ročníku 17. 4. 2020
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 17. 4. 2020 
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 22 4. 2020 v 9.30
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 24. 4. 2020
Volno maturitních ročníků 27. 4. 2020 a po bloku testů
Blok testů společné části 4. 5. 2020 až 6. 5. 2020
Ústní maturitní zkoušky 18. 5. až 22. 5. 2020
Slavnostní předání vysvědčení maturantům 27. 5. 2020 ve 16.00 (změna vyhrazena)
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ 18 5. 2020
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému
termínu MZ v podzimním období
25. 6. 2020

 

* nejzazší termín 2. 12. 2019 (uzávěrka - odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín 31.12. 2019. Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.