Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště, Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram, kancelář 112

Mgr. Tomáš Bílek (výchovný poradce); Mgr. Anna Přibylová (školní metodik prevence)

Konzultace jsou poskytovány na základě objednání se na e-mailu

bilek(zavinac)gshpb.cz; pribylova(zavinac)gshpb.cz