Hlavní strana Čtyřleté studium - živé jazyky

Čtyřleté studium - živé jazyky

Školní vzdělávací program: Živé jazyky

KKOV 79-41-K/41

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) je vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině, resp. v němčině nebo francouzštině.

Konverzace ve vybraném jazyce postupně přerůstají v další předmět učený v jiném než českém jazyce. Vedle povinných jazykových hodin nabízíme kroužek ruštiny a španělštiny.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Přihlášky je nutné podat dle právních předpisů o přijímání na střední školy:

Přijímání na střední školy a konzervatoře - odkaz na stránky MŠMT