Hlavní strana Čtyřleté studium - živé jazyky

Čtyřleté studium - živé jazyky

Školní vzdělávací program: Živé jazyky

KKOV 79-41-K/41

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Přihlášky je nutné podat dle právních předpisů o přijímání na střední školy:

Přijímání na střední školy a konzervatoře - odkaz na stránky MŠMT

Lékařské potvrzení pro podání přihlášky není nutné.