Černobílý svět

V neděli 18. června se konala benefiční akce pro Bílou pastelku. Byla organizovaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a příbramským divadlem.

Jednotlivá stanoviště obsadili naši studenti. Osmnáct dobrovolníků pomáhalo celý den. Bez příslibu jakékoli odměny. Lidé si mohli zábavnou formou vyzkoušet život ve tmě. Černá kavárna, běh s bílou holí, nejrůznější soutěže. To vše probíhalo za hudebního doprovodu.

Jsme rádi, že studenti Gymnázia pod Svatou Horou přispěli k úspěšnému průběhu této skvělé akce.

Mgr. Eva Šálková