Návštěva Podbrdského muzea

Na středu 19. dubna jsme si měli rozmyslet nějaký smysluplný program mimo školu. Navrhla jsem návštěvu Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Studenti přišli se svým návrhem – procházkou po Brdech. Rozhodla jsem se podle většiny, ale návratem zimních teplot bylo vše jinak. V muzeu bude teplo a to rozhodlo. Trochu jsem měla strach z jejich původního nezájmu.

Při vstupu do muzea nás vlídně přivítala průvodkyně, která se nám po celou dobu věnovala. Seznámila nás s historií kraje pod Třemšínem, s dobou, kdy zde vyučoval a tvořil Jakub Jan Ryba. Díky konkrétnímu životnímu příběhu slavné osobnosti jsme získali představu o životě v klasicismu. Viděli jsme originální práce lidové umělecké tvořivosti, chrám sv. Víta ze stébel žitné slámy a největší sbírku vyřezávaných erbů v Čechách. Součástí prohlídky byla také soukromá sbírka historických automobilů převážně značky Aero. Při prohlídce expozice věnované cvočkářství si někteří studenti zkusili, jak je těžké vykovat hřebík. Na závěr jsme si vyzkoušeli dobové kostýmy.

Strávili jsme v muzeu více než tři hodiny. Studenti se zájmem poslouchali výklad a zapojili se do všech aktivit. Byli skvělí.

Mgr. Eva Šálková