O silniční problematice

Dne 31. ledna 2017 proběhla pátou a šestou vyučovací hodinu na naší škole beseda s Mgr. Janem Novákem, vedoucím Odboru dopravy Městského úřadu Příbram a zkušebním komisařem pro získání  řidičského průkazu. Beseda byla připravena pro studenty třetího ročníku. Vedení školy se rozhodlo tuto besedu zorganizovat z důvodu osvěty potřebné pro studenty této třídy, kteří vzhledem ke svému věku nedávno absolvovali, absolvují nebo se chystají absolvovat řidičský kurz.

 

Mgr. Novák studentům za pomoci prezentace velmi poutavě osvětlil fungování celého úřadu, vysvětlil nám, jaká oddělení se na něm nacházejí a jaké funkce daná oddělení mají.

Součástí přednášky byly také informace o různých druzích přestupků a jim náležejících trestech, o problematice alkoholu a drog za volantem a o postupech, které probíhají při různých situacích spojených s porušováním pravidel silničního provozu. Z nemalého množství statistických údajů studenti mohli získat velmi dobrou představu o současném stavu Příbramska po stránce silničního provozu.

Studentům bylo odpovězeno na řadu dotazů, které lépe osvětlily práci dopravního úřadu a fungování silničního provozu.

Po skončení besedy byl Mgr. Novák odměněn potleskem od svých posluchačů, kteří jsou, ať už jako stávající či budoucí účastníci silničního provozu, o spoustu zajímavých informací chytřejší.

Jan Berka, 3. C