Beseda na téma Očkování

V pondělí 28. 11. 2016 proběhla v budově naší školy beseda se specialistkou v problematice očkování paní RNDr. Alenou Drdou Morávkovou, MBA. Řešilo se velmi zajímavé a důležité téma, a to konkrétně téma očkování.

Ve dvou vyučovacích hodinách jsme se dozvěděli velké množství nových informací. Řešili jsme například pozitiva a negativa očkování. Dozvěděli jsme se také o jeho původu a vývoji. Poté jsme zkoumali jednotlivé nemoci. Celá beseda byla velmi přínosná a i podle ohlasu svých spolužáků hodnotím, že měla velký úspěch.

 

Věra Zemková, 3. A