Výuka finanční gramotnosti aneb „Škola hrou“

Stalo se již téměř tradicí, že výuka finanční gramotnosti v prvním a druhém ročníku nižšího gymnázia probíhá na naší škole pomocí hry Finanční svoboda. Žáci se při ní prakticky seznamují se spořením, investováním, půjčkami, pojištěním apod.

V roli finančních poradců fiktivních rodin se snaží o splnění zadaných cílů, jako je pořízení vlastního bydlení či dosažení finanční svobody, tj. zajištění určené částky peněz při dosažení důchodového věku. Se svými klienty prožijí 30 let, během nichž se musí vypořádat s nejrůznějšími událostmi, které život přináší a které mohou významně (často velmi nepříznivě) ovlivnit jejich finanční situaci a hospodaření. Podle zápalu, který jsem mohla při organizování hry na soutěžících pozorovat, soudím, že hra studenty bavila, a doufám, že si z ní odnesli důležité poznatky pro správné hospodaření s penězi v reálném životě.

Vítězi se v tomto roce mezi nováčky z 1. A staly Viktorie Eliášová a Sára Síčová a ze zkušených borců 2. A  byli nejlepšími Jan Chvalník, Adrian Veselý, Věra Zemková a Zuzana Jechová. Gratulujeme!

Ceny do soutěže věnovala Společnost přátel Gymnázia pod Svatou Horou.

Mgr. Eva Kratochvílová