Pět minut naděje

V pátek 22. 4. se zapojili studenti 1. A a 2. A do projektu první pomoci nazvaném Pět minut naděje. Školení vedla profesionální záchranářka Bára Černá. Seznámila studenty zajímavým způsobem s nejúčinnějším oznámením příhody na tísňové lince a s novými postupy při poskytování první pomoci. Všichni měli možnost vyzkoušet si resuscitaci nejen masáží srdce, ale i pomocí defibrilátoru.
Vědomost o poskytnutí první pomoci by měla být základní vědomostí každého člověka. Více o projektu nám napsala Karolína Petráňová z 2. A.

Často přemýšlím o tom, zda bych dokázala někomu pomoci a jestli bych to vůbec uměla. Už od malička mi vadí pohled na krev a je mi z ní špatně. Díky projektu „Pět minut naděje“, který na Gymnáziu pod Svatou Horou proběhl koncem dubna, už ale vím, že se při poskytnutí první pomoci nemusím ničeho bát a že vše základní znám a v případě potřeby i umím použít.

Díky poutavému vyprávění profesionální záchranářky Báry Černé jsem se seznámila s nejčastějšími nehodami, které řeší na tísňové lince, a naučila se nové postupy v poskytování první pomoci. Myslím si, že takovéto přednášky jsou důležité a každý by měl být schopen poskytnout první pomoc.

Pokud bych dnes šla po ulici a viděla na chodníku ležet starou babičku nebo mladého člověka, už přesně vím, co mám dělat. Díky praktickým ukázkám, kdy jsem měla možnost vyzkoušet si resuscitaci masáží srdce i pomocí defibrilátoru, v sobě nosím větší jistotu. Kdyby se něco stalo někomu v mé rodině, vím, jak pomoci. Myslím, že jsem pochopila, že nejdůležitější je nezmatkovat, nebát se a poskytnout první pomoc, jelikož tím mohu zachránit něčí život, a to je to nejcennější, co můžete druhému dát.

Karolína Petráňová, 2. A

Gymnázium pod Svatou Horou