Kulturní atašé americké ambasády na GSHPB

V pátek 21. 11. navštívila Gymnázium pod Svatou Horou paní Keneson-Hall, americká diplomatka. Celé dvě hodiny věnovala diskusi se studenty našeho gymnázia i s žáky ze sousední základní školy. Po krátkém seznámení s povinnostmi a výhodami práce diplomata a studiem v zahraničí, přišla řada na studentské dotazy.

Většina otázek směřovala k jejímu pobytu v České republice a k diplomatické službě vůbec. Dozvěděli jsme se tak, že tato práce zahrnuje povinnost stěhovat se každé tři roky do jiného státu a tam zastupovat zájmy vlastní země. Toto krásné a zároveň obtížné povolání vyžaduje znalost jazyka navštívené země. Paní Keneson-Hall  uměla celkem 6 jazyků a ani čeština jí nebyla cizí.

Být diplomatem však neznamená jen samé výhody. Práce mnohdy trvá do noci a země, ve kterých pobýváte, nejsou vždy bezpečné.

Celá diskuse byla velmi přínosná a žáci si procvičili angličtinu s rodilou mluvčí. Její milé a otevřené vystupování vytvářelo příjemnou atmosféru. Všichni se těšíme na další návštěvu v příštím školním roce a možná, že některé z nás oslovila natolik, že ve světě přibude i pár diplomatů z našeho gymnázia.

Veronika Sobotová, 6. A