Aktuální informace

Vážení rodiče, současní i budoucí studenti, přátelé Gymnázia pod Svatou Horou,

s radostí si Vám dovolujeme oznámit,

že při úterním kontrolním měření

nebyly na naší škole zjištěny nadlimitní hodnoty jakýchkoli mikrovláken.

Od pondělí  27. února přecházíme opět na běžný provoz.

 

Gymnázium pod Svatou Horou je nyní jediným gymnáziem ve Středočeském kraji, v kterém bylo měřením prokázáno, že se v něm azbest nevyskytuje.

Sanací byla navíc snížena prašnost ve škole na minimum. Doslova každá pomůcka či učebnice byla důkladně očištěna a zbavena jakéhokoliv nánosu.

 

Rádi bychom poděkovali firmám Karcher Sedláček a Centrum integrovaných služeb Romanutti, které sanaci úspěšně provedly; městu Příbram za okamžitou pomoc, a to nejen zapůjčením čističek vzduchu a uvolněním náhradních prostorů pro naše studenty; školám, které nám poskytly azyl - jmenovitě Gymnáziu Příbram, Obchodní akademii a VOŠ Příbram a Základní škole Jiráskovy sady.

Náš dík patří i Středočeskému kraji za přislíbenou finanční pomoc, Společnosti přátel GSHPB, která okamžitě uvolnila finanční prostředky na podlahovou krytinu do počítačové učebny a firmě Koberce K+K.

Našim studentům chceme poděkovat za to, jak se chovali na „návštěvě“ v náhradních prostorech, a všem zaměstnancům GSHPB za pomoc poskytovanou kdekoliv a kdykoliv.

 

Na závěr si dovolíme připomenout, že „ozdravěná“ škola se těší na nové žáky.

Sedmáci se nadále mohou hlásit do šestiletého oboru Brána k vysoké škole

a

deváťáci do čtyřletého oboru Živé jazyky.