Jak postupuje sanace školy?

Chcete vidět, jak to vypadalo ve vaší škole v pátek 10. února?

Učitelé pokračovali ve vyklízení tříd a kabinetů: Všechny věci je třeba vynést na chodbu. Rozdělují se do pytlů podle toho, zda se budou čistit, nebo vyhazovat. Podle posledních informací, nic co obsahuje textil nelze vyčistit,  a bude se muset zlikvidovat jako nebezpečný odpad  - nástěnky, záclony, ale i  koberce a čalouněný nábytek. Věci v pytlích (jako například učebnice) budou nejprve vysáty a pak ještě otřeny. Teprve pak se mohou vrátit do místností vyčistěných specializovanou firmou. Mnozí z nás dnes odešli z práce v 18 hodin. V sobotu od osmi  pokračujeme a od pondělí pak každý den odpoleden po vyučování.