Azbest v budově školy?

Vzhledem k nepotvrzenému, ale možnému výskytu zvýšeného množství azbestu v budově školy učinilo ředitelství školy následující opatření:

 - Zahájilo jednání o sanaci objektu
 - Zahájilo jednání o dočasné výuce v jiných školských prostorách
 - Komisionální zkoušky vypsané na 7. 2. přesunulo na 28. 2. 2012
 - Vyhlásilo mimořádnou poradu všech vyučujících Gymnázia pod Svatou Horou, a to
    na 7. 2. 2012 v učebně 114 od 11.00 hod.
    a na 10. 2. 2012 v učebně 114 od 13.00 hod.
 - Zveřejnilo rozpis náhradní výuky mimo budovu školy (v příloze článku)

Ředitelství školy dále žádá žáky a rodiče o shovívavost a ochotu řídit se informacemi zveřejňovanými na školních webových stránkách.
K aktualizaci informací bude docházet vždy v 14.00 hodin

Jídelna základní školy nevaří.