Gymnázium pod Svatou Horou se zapojuje do grantového projektu

Thumbnail imageGymnázium pod Svatou Horou se od 1. listopadu 2011 zapojuje do grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.04 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je u vyučujících prostřednictvím prezenční a distanční formy studia v rámci DVVP a s využitím inovativních e-learningových opor vytvořených během projektu rozvinout a zvýšit příslušné kompetence. Vyučující se zúčastní kurzů zaměřených na práci v týmu, komunikaci v obtížných a problémových situacích, kreativní myšlení, asertivní jednání, prezenční dovednosti, projektové vyučování a využívání interaktivní tabule při výuce. Nedílnou součástí kurzů je i výuka anglického jazyka pro začátečníky a e-learningový modul.

V průběhu realizace grantu dojde k akreditaci výše zmíněných kurzů a v rámci DVVP je poté bude naše škola nabízet dalším zájemcům. V současné době se počítá s tím, že z grantu bude podpořeno 85 osob a Gymnázium pod Svatou Horou využije finanční podporu v hodnotě 1 361 755,26 Kč.

01 DVPP v pedagogických metodách podpořených ICT

Cíl: Zlepšení účastníků kurzů v prezenčních dovednostech, naučit je projektovému vyučování a využívání interaktivní tabule za účelem zefektivnění a zpestření výuky a podpoření aktivního učení žáků.

Prezenční dovednosti pro pedagogické pracovníky: 9 osob

Projektové vyučování pro pedagogické pracovníky: 13 osob

Využívání interaktivní tabule při výuce: 13 osob

02 DVPP v osobnostním rozvoji a klíčových kompetencích

Cíl: Rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro úspěšnou komunikaci nejen se žáky ve výuce, ale i s kolegy, nadřízenými a s rodiči žáků. Jejich reálné uplatnění při výuce povede k zefektivnění výuky zlepšením komunikace a vztahů a k rozvoji příslušných kompetencí u žáků.

Práce v týmu: 16 osob

Komunikace v obtížných a problémových situacích: 16 osob

Kreativní myšlení: 6 osob

Asertivní jednání: 6 osob

03 DVPP v dovednostech anglického jazyka

Cíl: Zlepšení schopnosti pedagogických pracovníků při komunikaci se zahraničními studenty, v rámci navázané spolupráce se zahraničními školami, či v případě návštěvy partnerských škol nebo aktivit v zahraničí.

Výuka anglického jazyka pro začátečníky: 6 osob