Projekt Kooperace a inkluze GSHPB


Thumbnail imageGymnázium pod Svatou Horou se v roce 2017 zapojuje do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o výzvu č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ. Náš projekt nese název Kooperace a inkluze gshpb a je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. Cílem projektu je především poučit pedagogy v oblasti inkluze, rozšířit vzdělání pedagogů v oblasti ICT a cizích jazyků, seznámit vybrané pedagogické pracovníky s metodou CLIL, umožnit vybraným pedagogům sdílet zkušenosti prostřednictvím návštěv jiných škol a umožnit jim tandemovou výuku. V rámci projektu se chceme zaměřit i na žáky ohrožené školním neúspěchem.

Výstupem projektu budou jednak osvědčení o absolvování vzdělávacích programů DVPP, jako doklad o nově nabytých vědomostech a zkušenostech, jednak skeny zápisů o provedených návštěvách pedagogů, o tandemové výuce, o realizaci aktivity CLIL ve třídě a o doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Pevně věřím, že všechny šablony splníme a že se na Gymnáziu pod Svatou Horou díky jejich realizaci zvýší kvalita výchovy, vzdělávání i proinkluzivnost.

 

Mgr. Pavel Karnet